Návrh, který nás bavil! S @ondrejzamis jsme navrhli logo a vizuální styl SZIF v rámci soutěže vyhlášené @czechdesign.cz . Bohužel náš návrh nebyl vybrán jako vítězný, ale i tak si myslíme, že návrh se podařil :)
Zkratku SZIF propojujeme s obsahem a službami, které instituce poskytuje. Poměrně složitě čitelná zkratka je zjemněna malopisem, barevností a dynamickým prvkem tečky. Dynamická kresba minusky Z písma Atyp Tomáše Brousila určuje vyznění vizuálního stylu, který si s různou intenzitou hraje s diagonálou v rámci celého návrhu" ...

Zvolili jsme písmo v minuskách s cílem, aby byl SZIF vnímaný pozitivně. „Tedy pocitově se nepovyšujeme, jsme jedni z vás. Intervence je důležitým slovem v názvu, jsme ti, kteří pomáhají, a chceme, abyste rostli, proto ji zvýrazňujeme nepatrným akcentem tečky, která nese odlišnou barvu v logotypu, ale je provázána s velikostí písma,“ doplňuje Ondřej Zámiš. 
Back to Top