Všude kolem nás je inspirace, stačí ji vidět.
Mám to štěstí, že ji vidím a hledám neustále nové přístupy, odvaha zkoumat. 
Cesta není vždy snadná, ale o to výsledek této cesty je odměnou. 
Vnímám přírodu jako dokonalou, která má svůj řád, 
(i chaos aby byl chaosem musí mít řád aby fungoval).
Stejný řád musí mít i logo, logotyp co navrhuji, ale nejen logo, 
ale i celá řada různých grafických výstupů. Baví mě být inspirací.
Můžete být taky, třeba už svým logem nebo Corporate identity, plakátem, 
obalem, které vám navrhnu.
Tvorba loga / originální loga (logotypy) včetně logomanuálu
Corporate Identity / Branding
kompletní grafický návrh jednotného vizuálního stylu firmy 
televizní grafika / tvorba tiskovin 
grafické workshopy – odborné vedení workshopů o grafickém designu

vzdělání / education / 

info CV / nebo i zde
Submit
Thank you!
Back to Top