Pohlednice (kresba, ilustrace) kde dostalo hlavní roli auto, které bylo domovem na cestu "Expedice světu vstříc" zde více o cestě www.svetuvstric.cz
Back to Top