Návrh grafického layoutu a sazby pro knihu Odvěká, Příběh zkoumání nejstarší polychromované sošky v Čechách. Pro Laboratoř Alma. (dtp. sazba Ondřej Zámiš)
Dřevěné polychromované sošce Madony typu Sedes Sapientiae, která je námětem této knihy, chybí hlava a jedná se tedy vlastně o torzo. Na základě všech dostupných informací a nových poznatků výzkumu se však jedná o unikátní a historicky mimořádně hodnotné románské umělecké dílo – nejpozději z 2. poloviny 12. století, jak dokládá radiokarbonové datování dřeva. Když vzácná soška Madony v roce 2017 změnila majitele a stala se součástí sbírky Musea Montanelli, bylo rozhodnuto provést důkladný navazující průzkum zaměřený na původ díla a jeho historickou cestu, která jej nakonec přivedla až do této soukromé sbírky. V knize jsou výsledky špičkového materiálového výzkumu díla vyprávěny jako příběh, který vede čtenáře od hledání kořenů pro první způsoby vyobrazení Panny Marie, přes sledování proměn barevnosti sošky v průběhu historie až po určení pravděpodobného místa jejího vzniku v prostředí středověkých klášterních dílen. Regionální určení je přitom založeno především na analýze pigmentů použitých v malbě a také na popisu starých technologií zlacení.
Back to Top