Nový prostor dává prostor pro lidi, kteří se nevzdávají a chtějí důstojný život / NP vytváří prostor pro úsměv, který je naplněný radostí, klidem, bezpečím, že je vše na dobré cestě, po krůčku, krocích …
Znovu vytváří Prostor pro úsměv, lásku, bezpečí, naději, domov. Posunem písmen jsem Chtěla tento prostor vymezit, který je vnímán jako místo pro každou bytost.
Nyní tento koncept NP začíná používat jako součást své komunikace, děkuji, že se můj koncept líbí.
Grafický návrh měl ideu lehce upravit používaný logotyp, který by obsahově, vizuálně zdůraznil prostor.
NP je jedna z mnoha ukázek mé práce, jestliže chcete grafický návrh loga, logotypu, níže mě můžete kontaktovat.  
Submit
Thank you!
Back to Top