Soutěžní návrh logotypu a vizuálního stylu pro město Lysá nad Labem. Tento návrh nebyl realizován. Umístění 5. místo.
Idea logotypu vychází z kontextu výrazné působnosti
hraběte Šporka, ale také výrazné architektury, soch.
Čerpala jsem ze samotných detailů štítů co nesou sochy
v zámeckém parku (Alegorie sedmera svobodných umění),
ale i štítu použité na zdi kostela. Základem je dynamika geometrie, která je výrazná 
v barokní architektuře a umění. Dalším nosným prvkem je použité písmo, vzhledem k tomu,
že baroko používalo Antikvu tedy serifové písmo (barokní antikva) Tak jsem chtěla najít font, který by v sobě nesl jak tento akcent serifu, ale určitou modernost v detailech, vybraný font Carot display od Františka Štorma. Výrazem logotypu jsem chtěla tlumočit, jak bohatou
historii, ale i určitou jistotu a stabilitu pro občany a turisty,
že se ocitli, nebo žijí ve městě na které můžou
být patřičně hrdí.

Back to Top