Akademická laboratoř materiálového průzkumu malířských děl (ALMA)
ALMA je laboratoř zabývající se přírodovědným výzkumem v oboru památkové péče. 
V mezioborové spolupráci s uměleckými a umělecko-historickými obory usiluje o prohloubení znalostí o výtvarných materiálech a technice malby. Tyto znalosti pak integruje do komplexního posouzení výtvarného díla z hlediska jeho původu, stáří a autorské pravosti. Rozvíjí metody instrumentální materiálové analýzy a výsledky interpretuje v kontextu historie malířství a technologie materiálů.
Back to Top